Koppla anställd till arbetsschema

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

Det finns många fördelar med att koppla arbetsscheman till de anställda. När man har gjort det får man bland annat hjälp med att:

 • beräkna rätt mertid för en deltidsanställd,
 • beräkna rätt ersättning vid övertid,
 • avgöra när ob-ersättning ska betalas ut,
 • se till att frånvarotimmar (exempelvis sjukfrånvaro och föräldraledighet) blir korrekta i löneprogrammet,
 • hantera flexuträkningar och säsongstider.

Om du vill koppla anställd till arbetsschema eller byta arbetsschema kan du antingen göra det härifrån eller under Anställda - Redigera Anställd. Läs mer i avsnittet Redigera anställd. Om du vill ändra/lägga in arbetsscheman för flera personer samtidigt är den enklast att göra det här under Schemaläggning - Arbetsscheman.

För anställda med löneformen månadslön går det inte att välja arbetsschema av typen oregelbundet schema som saknar inställning för genomsnittlig veckoarbetstid och genomsnittlig sysselsättningsgrad.

Välj anställda

Gör så här för att koppla anställda till arbetsschema.

 1. Välj Schemaläggning - Arbetsscheman.
 2. Välj ikonen längst till höger i kolumnen Anställda på raden för det arbetsschema kopplingen ska göras till.
 3. Välj en eller flera anställda som du vill koppla till arbetsschemat. Du kan också använda Välj alla på sidan.

En grön markering till vänster i kolumnen Anstnr. visar vilka anställda som är valda.

 1. Välj Gå vidare.

Gör inställningar och spara

Om arbetsschemat består av flera veckor visas fältet Startvecka.

 1. Välj vilken vecka respektive anställd ska börja använda arbetsschemat under Startvecka om arbetsschemat består av flera veckor.
 2. Ange från och med vilket datum arbetsschemat ska användas på respektive anställd i kolumnen Gäller fr o m. Ange datumet i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj datum med hjälp av kalenderknappen.

När en rad är aktiv visas ikoner för att ändra och ta bort en ändring i kolumnen Åtgärder.

 1. Välj Spara och gå vidare.

Bekräftelse

I det sista steget visas vilka anställda som har uppdaterats med nytt arbetsschema och när arbetsschemat börjar gälla.

Relaterade avsnitt

Arbetsscheman
Skapa och redigera arbetsschema

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.