Redigera uppgifter för anställd

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

Uppgifterna för anställda hämtas från löneprogrammet men vissa uppgifter kan läggas till och ändras i Visma Lön Anställd. Välj Anställda, markera den anställde i listan och gör ändringar i fönstret Redigera anställd.

  • Om du ska lägga upp en anställd så måste det göras i Visma Lön. Läs mer i avsnittet Lägg upp en anställd i hjälpen för Visma Lön.
  • Namn och anställningsnummer och löneform hämtas från löneprogrammet. Läs mer under Grunduppgifter.
  • E-postadress och mobilnummer registreras under Mina tjänstervismaspcs.se och läses sedan automatiskt in i Visma Lön Anställd.
  • Det går inte att ta bort en anställd från Visma Lön Anställd eller från löneprogrammet. När en anställd slutar anges det i anställningsregistret i Visma Lön. Då kommer den anställde inte längre med på lönekörningar och rapporter, men uppgifterna för den anställde finns kvar i löneprogrammet. När en anställd slutar ska du radera information som inte är nödvändig att spara. Läs mer i avsnitten Anställda, fliken Anställning och Checklista när anställd slutar i hjälpen för Visma Lön.
  • Alla justeringar rörande arbetsscheman och avtal ska göras i Visma Lön Anställd.

Ändringar som görs i Visma Lön läses in i Visma Lön Anställd vid nästa synkronisering.

Relaterade avsnitt

Koppla anställd till arbetsschema
Koppla anställd till avtal
Attestansvariga
Påminnelser
Lägg upp en anställd
Checklista när anställd slutar

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.