Schemalagd arbetstid

Arbetsschema med inställningen Schemalagd arbetstid används för anställda som har regelbunden arbetstid som följer ett fast arbetsschema. Denna typ av arbetsschema kan vara rullande i upp till tolv veckor och ha olika tider för olika veckor.

Du gör denna inställning genom att välja Schemaläggning - Arbetsscheman, välja det aktuella schemat och markera Schemalagd arbetstid vid Typ av arbetsschema. Under informationsikonen vid fältet finns mer information.

I de fall då det är svårt att koppla anställda till ett arbetsschema med regelbundna tider är det bättre att använda arbetsschema med oregelbunden arbetstid. Läs mer i avsnittet Oregelbunden arbetstid.

Om det är svårt att schemalägga arbetstiden på förhand eller när arbetstiden schemaläggs för en kortare period i taget kan man instället använda Schemalägg oregelbunden arbetstid. Läs mer i avsnittet Schemalägg oregelbunden arbetstid.

Relaterade avsnitt

Oregelbunden arbetstid
Schemalägg oregelbunden arbetstid
Skapa och redigera arbetsschema
Tidssummering

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.