Visma Lön Anställd

Skapa och redigera avtal

Under Avtal gör du inställningar för avtalsregler och här ser du alla avtal som finns upplagda i ditt företag.

Ett avtal kan redigeras så länge det inte används av någon anställd och ligger i en klarmarkerad eller låst period.

  1. Välj Avtal och markera det aktuella avtalet om du vill redigera avtal eller välj Avtal - Skapa nytt om du vill skapa ett nytt avtal.
  2. Fyll i eller ändra Benämning.

Eftersom ett avtal kan användas till flera anställda är det bra om avtalets benämning är en beskrivning av dess upplägg, till exempel Tjänsteman utan flexhantering.

  1. Välj eller ändra inställning under Typ av avtal.
  1. Välj fliken Tidsregler och välj vilka tidsregler som ska gälla för avtalet.
  1. Välj fliken OB-regler och markera rutan Hantera OB om avtalet ska hantera obekväm arbetstid.

När du skapar nytt avtal och rutan Hantera OB är markerad kommer OB-regler enligt den typ av avtal du har valt att föreslås. Så länge avtalet inte används av någon anställd kan du enkelt lägga till/ta bort och ändra OB-regler så att det passar företaget. OB-timmar utfaller under schemalagd arbetstid för en månadsavlönad och under betald tid för en timavlönad. OB-timmarna förs automatiskt över till löneprogrammet vid synkroniseringen.

Om olika regler är valda för hel eller del av period, väljer Visma Lön Anställd den regel som ger högst ersättning.

  1. Välj fliken Övertidsregler och markera rutan Hantera övertid om avtalet ska hantera övertid.

Nu visas val för vilka övertidsregler som ska gälla för avtalet. Vilka val som visas styrs av typ av avtal som är valt under Typ av avtal.

Om olika regler är valda för hel eller del av period, väljer Visma Lön Anställd den regel som ger högst ersättning.

Hantera mertid är markerat om det stöds av den typ av avtal som är valt. Mertid hanteras inte per automatik för deltidsanställda med oregelbunden arbetstid.

  1. Markera Använd tvåtimmarsregeln om det ska hanteras i avtalet.

Tvåtimmarsregeln innebär att om en anställd med regelbunden arbetstid arbetar övertid inom två timmar direkt före eller efter ordinarie arbetstid så beräknas övertiden som Övertid 1 i max två timmar. Därefter övergår den arbetade tiden till Övertid 2. Samma regler gäller om arbetspasset sträcker sig över midnatt. För anställda med oregelbunden arbetstid beräknas tiden som Övertid 2 direkt.

Exempel

En anställd med regelbunden arbetstid har ordinarie arbetstid kl. 8.00-17.00. Om den anställde arbetar 6.00-19.00 så beräknas övertiden så här:

Övertid 1 2 timmar (kl. 6.00-8.00)
Övertid 2 2 timmar (kl. 17.00-19.00

När du redigerar avtal har du val för att kopiera och ta bort avtal längst ner på sidan. Observera att det inte går att ta bort avtal som används av någon anställd eller som ligger i en klarmarkerad eller låst period.

Det finns även ett val för att koppla anställd till avtal. Läs mer i avsnittet Koppla anställd till avtal.

Relaterade avsnitt

Avtal
Koppla anställd till avtal
Beskrivning av perioder när du skapar nya avtal
Egna kollektivavtal och gränsvärden för flex och komp i Visma Lön Anställd

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...