Påminnelser

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör eller attestansvarig.

Påminnelser visas på startsidan i Visma Lön Anställd. Det finns dessutom möjlighet att skicka påminnelser via sms eller e-post till anställda och attestansvariga om att det finns ej klarmarkerade, ej attesterade och ej godkända tidrapporter.

Under Inställningar - Påminnelser gör du inställningar för när påminnelser ska skickas ut. De inställningar som du gör här gäller för hela företaget. Om du istället vill göra inställningar per anställd så gör du det under Anställda. Läs mer i avsnittet Redigera uppgifter för anställd.

Det går inte att skicka påminnelser till anställda som bara använder Visma Min Lön.

För att påminnelse ska kunna skickas ut via sms eller e-post måste uppgift om korrekt mobilnummer och e-postadress finnas i Visma Lön Anställd. Det går inte att lägga in dessa uppgifter i Visma Lön Anställd utan de registreras under Mina tjänster på vismaspcs.se och läses sedan automatiskt in i Visma Lön Anställd. Läs mer om uppdatering av E-postadress och Mobilnummer.

Relaterade avsnitt

Redigera uppgifter för anställd
Anställda, fliken Personuppgifter

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.