Spåra tidsregistreringar

Med hjälp av funktionen Spåra tidsregistreringar kan du spåra en viss typ av tidsregistrering för vald period, exempelvis arbetad tid, övertid, uttag av föräldraledighet, semester eller sjukfrånvaro.

  1. Välj Statistik/Rapporter - Spåra tidsregistreringar.
  2. Välj för vilken period som tidsregistreringarna ska spåras vid fälten Från och med och Till och med.
  3. Om du är löneadministratör markerar du vilken anställd tidsregistreringarna ska spåras för under Anställd. Välj Alla om du vill spåra tidsregistreringar för alla anställda.

Om du markerar Visa även inaktiva visas även anställda som inte längre använder Visma Lön Anställd, men som gjort registreringar i tjänsten.

  1. Välj typ av tidsregistrering.
  2. Skriv in sökord vid fältet Sök på kommentar om du vill söka på kommentarer från kalendern.
  3. Välj Spåra tidsregistreringar.
  4. Klicka på knappen Skriv ut om välj om du vill skriva ut rapporten till skrivare eller skapa en pdf-fil