Köp användarlicenser

För att ge användare tillgång till en tjänst måste administratören i Mina tjänster lägga till en licens för varje användare. De nya licenserna kopplas sedan till användarna.

Menyvalet Användare och tjänster visas endast om du är inloggad som administratör.

  1. Logga in i Mina tjänster.
  2. Välj företagets namn uppe i högra hörnet.
  3. Välj Användare och tjänster.

Säkerställ att filtret Visa tjänster är aktiverat.

  1. Välj den användare du vill köpa en användarlicens för och genomför köpet.

När du väljer en tjänst ser du även priset för den. Om det finns Tillgängliga användarlicenser för tjänsten, kommer dessa att användas istället för en ny användarlicens. Du hittar mer information om dina tillgängliga användarlicenser under Tillgängliga användarlicenser.

Relaterade ämnen