Kunder

Normalt overføres kundene fra regnskapsbyrået ved oppretting av firmaet i WebFaktura. Deretter opprettes nye kunder av WebFaktura bruker.

Kunder kan opprettes på tre ulike måter:

 

Overføre kunder fra ditt regnskapsbyrå

Klikk på Kunder i menyen til venstre. Ligger det kunder her allerede?

Hvis ditt regnskapsbyrå har registrert kundene i sitt regnskapssystem, kan de overføres til WebFaktura. Dette gjøres normalt ved oppstart. Hvis de ikke ligger der, kan du be din regnskapsfører om å overføre disse.

 

NB! Det er viktig å angi korrekt kundenummerserie og bli enig med din regnskapsfører hvem som oppretter kunder. For byrå som benytter Visma Business, skal kunder som er opprettet i Visma Business, og som blir overført fra byrået, ha en annen kundenummerserie enn nye kunder du oppretter i WebFaktura.

 

Opprette nye kunder manuelt

Normalt opprettes nye kunder i WebFaktura.

 

Alternativt kan du opprette nye kunder når du skal registrere Nytt tilbud, Ny ordre eller Ny faktura ved å klikke på +-tasten i kundenummer/-navn feltet.

 

Importere kunder fra en csv-fil

Har du mange kunder du ønsker å legge inn, så kan det være lurt og bruke import-funksjonen. Vi anbefaler at du laster ned og tar utgangspunkt i eksempel filen.

 

 

Eksport av kunder

Kundene kan eksporteres til en formatert fil som kan åpnes i Excel. Dersom du skal endre mange kunder, kan du eksportere kundene, gjøre ønskede endringer og importere tilbake ved hjelp av Import funksjonen.

 

Søk

Du kan søke på kunder både på kundenummer og kundenavn. I tillegg kan du sortere og filtrere innenfor hver kolonne ved å klikke på "trakten" i kolonneoverskriften.