E-invoices verzenden

Facturen worden op dezelfde manier gemaakt, ongeacht of u de factuur op uw eigen printer afdrukt, per e-mail verzendt, of via Visma.net AutoInvoice per post of als e-invoice verzendt. Zowel verkoopfacturen als creditfacturen kunnen als e-invoice worden verzonden.

Nadat u alle factuurgegevens heeft ingevoerd, selecteert u Boek en verzend e-invoice . De factuur wordt dan elektronisch naar de debiteur verzonden. Wanneer u de facturen naar meerdere debiteuren verzendt, dan kunt u kiezen of u alle facturen elektronisch verzendt of alleen aan bepaalde debiteuren.

De eerste e-invoice naar een debiteur verzenden

De eerste keer wanneer u een e-invoice aan de debiteur verzendt, controleert het programma of alle gegevens correct zijn. Wanneer u ze naar bedrijven verzendt, dan gaat het de debiteur in Visma.net AutoInvoice zoeken. Er wordt een lijst met mogelijke ontvangers getoond en u moet bevestigen of het programma de correcte ontvanger van de e-invoice heeft gevonden.

Geblokkeerde e-invoices

Als een e-invoice om de een of andere reden niet kan worden afgeleverd bij de debiteur, dan verschijnt er een rood teken in de lijst met facturen. Een mogelijke reden waarom een factuur wordt geblokkeerd, is dat er een referentiecode ontbreekt of dat er iets anders niet juist is aan de referentiecode.

Open de factuur en achterhaal aan de hand van de historie de reden waarom deze is geblokkeerd. Als de fout wordt veroorzaakt door de referentiecode, dan kunt u deze gewoon corrigeren en de factuur opnieuw verzenden.

Verwante onderwerpen

Verkoopfactuur aanmaken
Ontvangers van e-invoices controleren