Met OSS (One Stop Shop) werken

Per 1 juli 2021 wordt de MOSS-regeling (mini One Stop Shop) vervangen door de OSS-regeling (One Stop Shop).

Als u goederen en diensten aan particulieren in andere EU-landen verkoopt, dan kunt u gebruikmaken van de OSS-regeling. In deze context worden met 'goederen' de goederen bedoeld die van het ene EU-land naar een ander EU-land worden getransporteerd en worden met 'diensten' de diensten bedoeld die op afstand kunnen worden geleverd.

Over dergelijke goederen en diensten moet u de btw berekenen die geldt in het land van de koper. U bent als verkoper verantwoordelijk voor de btw-afdracht. Om de btw-aangifte te vereenvoudigen heeft de Belastingdienst een nieuwe digitale dienst geïntroduceerd, genaamd de OSS-regeling (One Stop Shop, ofwel het éénloketsysteem). Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Als u zich heeft geregistreerd voor OSS , dan doet u btw-aangifte bij en betaalt u btw aan de Belastingdienst. De Belastingdienst zorgt er voor dat de btw aan de betreffende lidstaat wordt betaald. De speciale aangifte met OSS is een afzonderlijke aangifte waarbij u alleen omzet rapporteert van de hierboven genoemde goederen en diensten. De OSS-aangifte maakt geen onderdeel uit van de normale btw-aangifte.

Als u al voor MOSS bent geregistreerd, dan hoeft u zich niet opnieuw voor OSS te registreren. Dit wordt automatisch afgehandeld en uw identificatienummer blijft gelijk.

Onderstaande stappen zijn een beknopte weergave van de goederen- en dienstenstroom voor OSS in Visma eAccounting Standaard:

  1. Instellingen voor OSS invoeren
  2. Facturen aanmaken onder de OSS-regeling
  3. OSS-rapport maken voor aangifte bij de Belastingdienst