WebFaktura og Visma.net

Med Visma.net får du en komplett, nettbasert forretningsløsning som legger til rette for automatisering, samarbeid og integrering av forretningsprosesser. Ved å benytte Visma.net, får byrået og klienten tilgang til de servicer de abonnerer på fra ett og samme bilde med en og samme innlogging og passord.

Vi vil nå beskrive hvordan du kan implementere WebFaktura som en service i Visma.net.

 

Forutsetninger

 • En forutsetning for at WebFaktura kan kobles til Visma.net, er at OPG (On Premise Gateway) er installert. Snakk med din Visma forhandler/partner om dette
 • Byrået må ha lisens på WebFaktura Visma.net.
 • Versjoner av ERP: Visma Business versjon 12 eller nyere eller Global 13.02 eller høyere.
 • WebFaktura Admin (Sync) versjon 2.2 eller høyere.
 • Både firma og bruker(e) må registreres i Visma.net.
  (Du kan ha både WebFaktura klienter som er registrert som Visma.net klienter og WebFaktura klienter som ikke er registrert som Visma.net klienter).

 

 

Registrer bedriften i Visma.net

Klienten/firmaet må knyttes til Visma.net fra Visma Business.

Merk! Selv om firmaet benytter andre tjenester i Visma.net, må eksporten kjøres for WebFaktura.
Merk! Hvis klienten allerede er opprettet i Visma.net for andre Visma.net tjenester, MÅ byråbrukeren knyttes til klienten i Visma.net. Åpne Visma.net administrasjon, finn firmaet og knytt byråbrukeren til firmaet. Du må også opprette WebFaktura som en tjeneste for firmaet.

 

Visma Business

 1. Åpne WebFaktura klienten i Visma Business
 2. Velg Administrasjon og Bedriftsinformasjon
 3. I gruppen Behandling klikker du på Aktiver Visma.net.
  Under StatusForbindelse med Visma.net være markert med grønn hake. Dersom den ikke er det, er ikke OPG installert. Ta kontakt med ditt Visma forhandler.
 4. Klikk på Eksporter/oppdater bedrifter
 5. Du vil da få en statusmelding i midtfeltet som som forteller at bedriften er oppdatert.

 

Visma Global

 1. Åpne WebFaktura klienten i Visma Global
 2. Velg Verktøy og Visma.net innstillinger
 3. I gruppen Firmainnstillinger sjekker du at klienten har Firma ID

 

Registrer eksisterende WebFaktura klient i Visma.net fra Webfaktura Admin (sync)

NB! Dette er en oppgave for regnskapsbyrået/Visma forhandler og Visma Webfaktura Admin (sync) må ha versjon 2.2.xx eller høyere.

 1. Sjekk at OPG (On Premise Gateway) er installert (se over)
 2. Start Webfaktura Admin (sync)
 3. Velg Ny klient
 4. Velg WebFaktura klientnummer for WebFaktura klienten som skal registreres i Visma.net
 5. Dersom korrekt versjon av WebFaktura administrasjon (sync) er installert, vil du ha en ny fane som heter VismaNet. Velg denne fanen. Firmaet/klienten må være aktivert for Visma.net i Visma Business/Visma Global, og Visma.net Firma id hentes automatisk. (se over)
 6. Klikk på Oppdater WebFaktura klient til Visma.net.

 

Overføre eksisterende brukere i WebFaktura til Visma.net brukere

 1. Åpne klienten i WebFaktura.
 2. Velg Mitt firma og deretter Vis | Redigere brukere.
 3. I kolonnen Visma.net brukere, kan du velge Legg til brukeren i Visma.net
  Merk! Dersom dere har en dedikert byråbruker som benyttes i WebFaktura Admin/Synk og WebFaktura for å synkronisere data og opprette nye klienter, er det ikke nødvendig å opprette denne som Visma.net bruker.
 4. Dersom brukeren allerede finnes som Visma.net bruker, vil han/hun ikke opprettes på nytt. Ellers opprettes brukeren i Visma.net og mottar en e-post:
 5. Brukeren må aktiveres. Dette gjøres ved å klikke på Klikk her-tasten.
 6. Brukeren mottar da en ny e-post for å registrere nytt passord.

  NB! Passordet vil gjelde for alle Visma.net applikasjoner.
  NB! Passordet MÅ tilfredsstille Visma.nets krav til passord. Dette er beskrevet der passordet registreres.

 7. Når passord er registrert og godkjent, går du videre til innlogging Bekreft Brukervilkår (kun ved første gangs innlogging).

 

Administrasjon av firma og brukere i Visma.net

For å benytte WebFaktura som et Visma.net produkt, MÅ du registrere lisens for WebFaktura i Visma.net, og firmaet/klienten må knyttes til (eksporteres til) Visma.net fra Visma Business/Visma Global.

I Visma.net Admin kan du opprette nye brukere. Deretter velger du hvilke firma brukeren skal ha tilgang til og hvilke produkter. I dette tilfellet gir du brukeren tilgang til WebFaktura. Du kan velge mellom bruker- eller admin-tilgang. Vanlige brukere av WebFaktura, skal ha bruker-tilgang.

 

Registrer bruker i Visma.net

Når bedriften er registrert i Visma.net, kan du opprette nye Visma.net brukere i Visma.net.

Beskrivelse av hvordan du oppretter nye brukere i Visma.net, finner du ved å logge inn i Visma.net, velge Admin og deretter Help.

Åpne Online help.