Skjemaer

Under valget Skjemaer vil du finne alle dine skatteskjemaer. Første gang tjenesten åpnes, vil selvangivelsen og næringsoppgaven allerede være opprettet og finnes i denne listen. Det er ikke alle skjemaene som vises første gang. Skjema RF-1224 Personinntekt opprettes f.eks. inne fra næringsoppgaven. Når skjemaet er opprettet vil det så vises i denne listen.

Da Næringsoppgaven ble opprettet første gang du kom inn i tjenesten, ble regnskapstall overført fra Visma eAccounting til dette skjemaet. Hvis du senere har behov for å oppdatere tallene fra regnskapet, for eksempel hvis du har foretatt korrigeringer, kan du klikke på knappen Hent regnskapstall som du finner over listen med skjemaer. Du vil her se dato og klokkeslett for når tallene sist ble overført fra Visma eAccounting.

Når du klikker på et skjema i listen utvides linjen og mer informasjon vises om skjemaet. Fra den utvidete visningen kan du åpne og korrigere skjemaet, du kan skrive ut skjemaet samt legge inn din egen kommentar, f.eks. hvis det er noe du må huske på. Dine egne kommentarer vil kun vises i denne listen og ikke bli overført til Altinn eller bli med på utskrift av skjemaet.

For å korrigere et skjema, gjør du følgende:

  1. Utvid skjemaet du vil arbeide med ved å klikke på skjemaet.
  1. Klikk på Endre.
  1. Når du er ferdig med utfyllingen, klikk på knappen Lagre.

Denne knappen finner du helt i bunn av skjemaet. Du vil forbli på det samme skjemaet når du klikker på Lagre. Ønsker du å gå til et annet skjema, klikker du på Skjemaer i venstremenyen.

For å skrive ut et skjema, gjør følgende:

  1. Utvid skjemaet du vil skrive ut ved å klikke på skjemaet .
  1. Klikk på Skriv ut.

Hvis ikke opplysningene fremkommer i PDF-filen, forsøk å åpne filen i Adobe Acrobat i stedet for webleserens innebygde PDF-leser.

Foreløpig ligger ikke alle skjemaer i tjenesten. Hvis det er et skjema du savner, kan dette legges til inne i Altinn portalen etter at skjemaene er sendt inn.

Relaterte emner

Selvangivelse
Næringsoppgave
Personinntekt
Startside - Skatt enkeltpersonforetak
Firmaopplysninger
Innlevering av skjemaer til Altinn