Avtal

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

Under Avtal ser du alla avtal som finns upplagda i ditt företag och här gör du inställningar för avtalsregler.

Avtal som är inaktiva visas med kursiv stil i listan när rutan Visa även inaktiva är markerad. Välj avtal i listan och markera rutan Aktivt avtal för att aktivera avtalet.

Uppgifter för avtal hämtas från löneprogrammet men vissa uppgifter kan läggas till och ändras i Visma Lön Anställd. Läs mer i avsnittet Redigera uppgifter för anställd.

I kolumnen Anställda kan du se hur många, samt vilka anställda som är kopplade till respektive avtal. Här kan du även koppla ett avtal till en eller flera anställda. Läs mer i avsnittet Koppla anställd till avtal.

Du kan redigera avtal genom att markera det aktuella avtalet och göra ändringar under Redigera avtal. Läs mer i avsnittet Skapa eller redigera avtal. Om du vill ta bort ett avtal markerar du det i listan och väljer knappen Ta bort avtalet längst ner på skärmen.

Ett avtal kan redigeras eller tas bort så länge det inte används av någon anställd eller ligger i en klarmarkerad eller låst period.

Den typ av kollektivavtal som är vald för den anställde i löneprogrammet styr vilken typ av kollektivavtal användaren får i Visma Lön Anställd. Läs mer om detta i avsnittet Skapa och redigera avtal.

Relaterade avsnitt

Skapa eller redigera avtal
Koppla anställd till avtal
Redigera uppgifter för anställd
Anställda, fliken Anställning

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.