Skapa eller redigera avtal

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

Under Avtal gör du inställningar för avtalsregler och här ser du alla avtal som finns upplagda i ditt företag.

Ett avtal kan redigeras så länge det inte används av någon anställd och ligger i en klarmarkerad eller låst period.

  1. Välj Avtal.
  2. Markera det aktuella avtalet om du vill redigera avtal eller klicka på Skapa nytt om du vill skapa ett nytt avtal.
  3. Fyll i eller ändra Benämning.

Eftersom ett avtal kan användas till flera anställda är det bra om avtalets benämning är en beskrivning av dess upplägg, till exempel Tjänsteman utan flexhantering.

  1. Välj eller ändra inställning under Typ av avtal.

Avtalstypen som tidigare hette Tjänsteman har bytt namn till Standard eftersom den kan användas både för tjänstemän och arbetare.

  1. Gör inställningar under Tidsregler, OB-regler och Övertidsregler.
  2. Välj Spara.

Relaterade avsnitt

Avtal
Koppla anställd till avtal
Beskrivning av perioder när du skapar nya avtal

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.