Beskrivning av perioder när du skapar nya avtal

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör och arbetar i Visma Lön 300/600.

Om du arbetar i Visma Lön Smart gör du alla inställningar för avtal där. I Visma Lön Anställd kan du bara se vilka inställningar som är gjorda. Läs mer i avsnittet Löneinställningar i hjälpen för Visma Lön Smart.

Du kan anpassa vilka regler som ska gälla för olika avtal. Det innebär att du kan lägga upp egna perioder, klockslag och vilken typ av övertid, komp eller OB som ska gälla för respektive avtal.

Det går bara att skapa egna perioder för händelser som inträffar samma datum varje år. För händelser där datumet inte är detsamma för olika år måste de fördefinierade perioderna användas.

Du gör dessa inställningar under Avtal - Skapa nytt, på flikarna OB-regler och Övertidsregler. Läs mer i avsnittet Skapa eller redigera avtal.

Här beskrivs de fördefinierade inställningarna för olika perioder. För de perioder som inte beskrivs gäller förklaringen för perioden Måndag - fredag (hel period).

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.