Klarmarkera period

När registreringarna för en period är klara ska perioden klarmarkeras.

  1. Välj Kalender.

Om du är löneadministratör väljer du Kalendrar - Min kalender för att klarmarkera din tidrapport. Om du ska klarmarkera anställdas tidrapport väljer du Kalendrar - Anställdas kalendrar och markerar en anställd i listan.

  1. Välj den period som ska klarmarkeras.
  2. Kontrollera att det finns korrekta tidsregistreringar för alla dagar i perioden. Läs mer i avsnittet Registrera tid om du vill justera eller registrera tid.

För anställda med förtroendetid krävs inga tidsregistreringar för att det ska vara möjligt att klarmarkera en period.

  1. Klicka på knappen Klarmarkera.

Knappen Klarmarkera blir aktiv när det finns korrekta tidsregistreringar för alla dagar i perioden.

Det går att klarmarkera en period även om perioden inte är avslutad. Om man exempelvis registrerar ledighet såsom uttag av kompledighet eller semester för kommande period går det att klarmarkera perioden innan den är avslutad. Det måste finns giltiga tidsregistreringar för alla dagar i perioden för att det ska vara möjligt att klarmarkera. Klarmarkerade dagar markeras med en grön bock i kalendern.

Om du vill göra justeringar för dagar i en klarmarkerad period måste du först klicka på knappen Ångra klarmarkering. Du kan inte ångra klarmarkering för dagar som är attesterade eller synkroniserade till löneprogrammet.

Relaterade avsnitt

Kalender
Registrera tid