Kalender

I kalendern är aktuell dag markerad med grönt och dagar tidigare än dagens datum som saknar tidsregistreringar är markerade med rött.

För dagar med någon typ av varning, information eller kommentar visas en ikon i kalendern.

Om resultatet har justerats av löneadministratör visas en stjärna i kalendern. Då kan resultatet inte justeras av den anställde och Resultat för vald dag kan inte beräknas. Om resultatet ska kunna beräknas måste löneadministratören återställa resultatet.

I vissa fall påverkas resultatet för en dag av en tidsregistrering som görs för dagen före eller efter. Det sker om tidsregistreringen görs inom två timmar före eller efter ett arbetspass som ligger på ett annat dygn, eller om en tidsregistrering ligger på samma dygn som ett arbetspass slutar. Då visas en i-ikon på dagen då tidsregistreringen gjordes och en förklarande text på dagen där resultatet visas.

När en period är avslutad ska den klarmarkeras. Läs mer i avsnittet Klarmarkera period.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.