Tidrapport

Med hjälp av funktionen Tidrapport kan du få en detaljerad överblick över rapporterad tid och resultat per dag. I tidrapporten visas vilka tidsregistreringar som gjorts i realtid och vilka som gjorts i efterhand. Här visas även justerade och borttagna tidsregistreringar.

Gör så här för att skapa en tidrapport:

  1. Välj Statistik/Rapporter - Tidrapport.
  2. Välj period för tidrapporten vid fälten Från och med och Till och med.
  3. Om du är löneadministratör markerar du vilken anställd tidrapporten ska gälla för under Anställd. Välj Alla om du vill skapa rapporten för alla anställda.

Om du markerar Visa även inaktiva visas även anställda som inte längre använder Visma Lön Anställd, men som gjort registreringar i tjänsten.

  1. Välj om du vill skapa en summerad eller specificerad tidrapport.
  2. Om du har valt specificerad rapport kan du göra urval för vad som ska visas på rapporten.

Personliga anteckningar visas bara för den anställde. Valet Visa personliga anteckningar är inte aktivt om du är löneadministratör och skapar tidrapport för någon annan än dig själv.

  1. Välj Skapa tidrapport.
  2. Klicka på knappen Skriv ut för att skriva ut rapporten till skrivare eller för att skapa pdf.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.