Visma Sign

Generelt

Visma Sign er en løsning for elektronisk signering av dokumenter.

Se også

Dokumenter

Signeringer

 

 

Priser / Lisens

Orienter deg om kostnadene for bruk av Visma Sign før du setter opp integrasjonen mellom Visma Quality Management og Visma Sign.

 

Du finner mer informasjon om produktet og en oversikt over priser på denne siden:

   https://www.visma.no/elektronisk-signatur/

 

Det kreves ingen egen lisens i Visma Quality Management for å benytte integrasjonen.

 

 

Hvordan inngå avtale?

For å inngå avtale og komme i gang med å benytte Visma Sign, går du til denne siden for å registrere en bruker og firma:

   https://sign.visma.net/nb/

 

På siden (under fanen Registrer) legger du inn din e-postadresse, telefonnummer, land og velger passord. Kryss også av for at du ønsker å registrere firma, og legg inn informasjon om firmaet i feltene som dukker opp.

 

Kryss til slutt av for at du godtar tjenestens generelle bruksvilkår og personvenregler (etter å ha lest disse), og klikk så på knappen Registrer.

 

 

Hvordan få tilsendt nødvendige nøkler for å benytte integrasjonen?

For å benytte integrasjonen trenger du Visma Sign API credentials, det vil si en public client identifier (klient-identifikator) og en secret key (nøkkel) som må legges inn på klienten i Visma Quality Management.

 

Du kan få dette tilsendt ved å sende en e-post til skysupport@visma.com,

 

Opplys i e-posten at du trenger Visma Sign API credentials for selskapet som er opprettet. Inkluder navn på selskapet, organisasjonsnummer og kontaktperson i e-posten.

 

 

Oppsett av klienten

Når du har mottatt klient-identifikator (public client identifier) og en nøkkel (secret key), må du legge disse inn på klienten. Du finner felter for dette under Egenskaper | Egenskaper | Integrasjoner i bildevelgeren, i gruppen Visma Sign:

 

Straks nøklene er limt inn og klienten er lagret, er systemet klart for å sende dokumenter til signering i Visma Sign.

 

 

Sende et dokument til signering

Du kan sende et dokument som ligger i dokumentarkivet på klienten under Hjem (firmanavn) | Dokumenter | Dokumenter. Velg dokumentet du ønsker å send, og klikk på Send til signering i båndet øverst i bildet under fanen Dokument og gruppen Visma Sign.

 

Du får da opp et signeringsbilde hvor du velger hvem som skal signere.

 

Tips! Du har også mulighet til å importere et dokument samtidig som du sender dette til signering, og kan gjøres fra dokumentoversikten eller i bildet for Signeringer. Dette dokumentet blir også automatisk importert til dokumentarkivet.

 

Meny

 

Hva som vises i menyen kan variere litt. Dersom du velger å sende et dokument til signering uten å velge et dokument i dokumentarkivet, vil du også få valg om å søke frem dokument eller velge fil som skal importeres og så sendes i tillegg til standardvalgene. Bildet over viser standard meny som vises når man har valgt dokument i dokumentarkivet, mens beskrivelsene under viser alle kommandoene.

 

 

Valg i signeringsbildet

I signeringsbildet velger du blant annet navn på dokumentet du skal sende, mottakere som også skal signere dokumentet.

 

 

 

 

Status på dokumenter

Under Hjem (firmanavn) | Dokumenter | Signeringer ser du en oversikt over alle dokumenter som er sendt til Visma Sign og status på disse dokumentene.

 

Systemet vil automatisk oppdatere signeringsstatus på dokumenter med jevne mellomrom.

 

 

Øverste del av bildet viser dokumenter som er sendt til signering, og nederste del viser mottakere og status for om valgt dokument er lest eller signert av mottakeren. I kolonnen for Påminnelse kan du klikke på Send påminnelse til mottakere som ennå ikke har signert.

 

Tips! Har du mange dokumenter i oversikten, kan du velge å vise for eksempel bare mine dokumenter, kun ikke signerte dokumenter, med videre i bildet fra hurtigutvalgsknappen øverst i bildet.

 

Du kan også alternativt velge å se status på dokumentet og signeringsstatus på de enkelte mottakerne ved å klikke på Vis signeringsstatus i gruppen Visma Sign under fanen for Signering i båndet øverst i bildet.

 

Tips! Signeringsstatus på selve dokumentet kan du også se i dokumentarkivet ved å hente frem kolonner for Signeringsstatus.