Rapport for mva-avvik

Hvis programmet finner avvik i mva-beløpene vil du få en melding om dette. Når du klikker på meldingen vil du få opp en liste over alle bilagene du må sjekke. Tjenesten rapporterer et avvik, hvis bokført mva skiller seg fra beregnet mva.

Alle avvik trenger ikke å rettes

Vær oppmerksom på at årsaken til at et bilag fanges opp av mva-kontrollen ikke trenger å være en feil som må korrigeres. Visse avvik kan være korrekte.

I de tilfeller du mener at bilagene som mva-kontrollen har fanget opp er korrekte, trenger du ikke å gjøre noe tiltak. Bilagslinjen kommer med på mva-oppgaven når du bokfører den.

Avvikende dato

Hvis mva-kontrollen flagger for Avvikende dato, innebærer det at mva-meldingen du arbeider med inneholder bilag som burde ha blitt innrapportert i tidligere mva-melding. Dette hender hvis du har registrert nye bilag i en periode etter at mva-meldingen for den perioden er avsluttet og bokført.

Kontroller bilaget for å se om det har blitt registrert på feil bilagsdato eller om det er aktuelt å gjøre en rettelse av forrige periodes skattedeklarasjon hos Skatteetaten. Gjør du ingenting kommer bilaget med når mva-meldingen bokføres.

Avvikende beløp

Hvis mva-kontrollen viser anmerkningen Avvikende beløp, kan dette ha flere årsaker, for eksempel at:

  • du har bokført et feil beløp.
  • du har bokført på feil bokføringskonto.
  • du har feil mva-kode koblet til den brukte bokføringskontoen.
  • du har koblet et produkt til feil salgskontering.
  • du har brukt en salgskontering som har ukorrekte innstillinger.

Vær oppmerksom på at programmet ikke vil vise avvik som er lik eller mindre enn 0,1.

Relaterte emner

Create a correcting journal entry
Rette feilaktig mva-kode tilknyttet bokføringskonto
Rette avvikende dato
Korrigere avvik som skyldes feilaktig kobling til salgskontering
Rette tidligere periodes mva-melding