Koppla anställd till arbetsschema

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör och arbetar i Visma Lön 300/600.

Om du arbetar i Visma Lön Smart gör du alla inställningar för arbetsscheman där. I Visma Lön Anställd kan du bara se vilka inställningar som är gjorda. Läs mer i avsnittet Koppla anställd till arbetsschema i hjälpen för Visma Lön Smart.

Det finns många fördelar med att koppla arbetsscheman till de anställda. När man har gjort det får man bland annat hjälp med att:

  • beräkna rätt mertid för en deltidsanställd,
  • beräkna rätt ersättning vid övertid,
  • avgöra när ob-ersättning ska betalas ut,
  • se till att frånvarotimmar (exempelvis sjukfrånvaro och föräldraledighet) blir korrekta i löneprogrammet,
  • hantera flexuträkningar och säsongstider.

Under Arbetsschema klickar du på ikonen längst till höger i kolumnen Anställda för att se vilka anställda som är kopplade till arbetsschemat. I listan visas även anställda som har framtida datum inställt för arbetsschema vid fältet Gäller fr.o.m under Anställda.

För anställda med löneformen månadslön går det inte att välja arbetsschema med oregelbunden arbetstid som saknar inställning för genomsnittlig veckoarbetstid och genomsnittlig sysselsättningsgrad.

Gör så här för att koppla anställda till arbetsschema:

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.