Arbetsscheman

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

Det är viktigt att alla anställda som arbetar regelbundet har ett korrekt arbetsschema eftersom sysselsättningsgrad, arbetstid per månad, arbetstid per år med mera beräknas utifrån det. Du bör därför skapa arbetsscheman för alla varianter av arbetstid som förekommer på ditt företag och sedan koppla till varje anställd som arbetar regelbundet. I filmen Hantera och skapa arbetsscheman i Visma Lön Anställd får du mer information om arbetsscheman.

Under Schemaläggning - Arbetsscheman ser du alla arbetsscheman som finns upplagda i företaget.

Under Typ av arbetsschema kan du filtrera listan på arbetsscheman för oregelbunden respektive schemalagd arbetstid och under Arbetstid kan du filtrera listan på arbetsscheman för heltid eller deltid. Det går att använda båda typerna av filtrering samtidigt, vilket innebär att du exempelvis kan välja att endast visa arbetsscheman med schemalagd arbetstid och heltid i listan. Du kan även sortera listan på kolumnerna Typ av arbetsschema eller Arbetstid.

I kolumnen Anställda kan du se hur många, samt vilka anställda som är kopplade till respektive arbetsschema. Här kan du även koppla ett arbetsschema till en eller flera anställda. Läs mer i avsnittet Koppla anställd till arbetsschema.

Arbetsscheman som är inaktiva visas med kursiv stil i listan när rutan Visa även inaktiva är markerad. Välj arbetsschema i listan och markera rutan Aktivt arbetsschema för att aktivera arbetsschema.

Observera att ett heltidsschema alltid ska läggas upp (även i de fall då du ska arbeta med deltidsschema) eftersom ett heltidsschema ligger till grund för beräkningen av övertid och mertid. Läs mer i avsnittet Gör inställningar för heltids- och deltidsschema.

Du kan redigera arbetsschema genom att markera det aktuella arbetsschemat och göra ändringar i dialogrutan. Läs mer i avsnittet Skapa eller redigera arbetsschema. Om du vill ta bort ett arbetsschema markerar du det i listan och väljer knappen Ta bort schema längst ner på skärmen.

De flesta uppgifter i ett arbetsschema går inte att redigera om arbetsschemat används i en klarmarkerad eller låst period, men det finns vissa undantag. Uppgifter som alltid går att ändra är benämning på arbetsschemat, om arbetsschemat ska vara aktivt eller ej, samt reglerna kring obetalda raster.

Vid första synkroniseringen överförs alla arbetsscheman som finns upplagda i Visma Lön över till Visma Lön Anställd. Därefter gör du alla kompletterande inställningar i respektive arbetsschema i Visma Lön Anställd. De anställda kan antingen ha arbetsscheman som baseras på schemalagd eller oregelbunden arbetstid. Läs mer om detta i avsnitten Schemalagd arbetstid, Oregelbunden arbetstid och Schemalägg oregelbunden arbetstid.

Relaterade avsnitt

Skapa eller redigera arbetsschema
Gör inställningar för heltids- och deltidsschema
Koppla anställd till arbetsschema
Schemalagd arbetstid
Oregelbunden arbetstid
Schemalägg oregelbunden arbetstid
Hantera och skapa arbetsscheman i Visma Lön Anställd

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.