Schemalagd arbetstid

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

Arbetsschema med inställningen Schemalagd arbetstid används för anställda som har regelbunden arbetstid som följer ett fast arbetsschema. Denna typ av arbetsschema kan vara rullande i upp till tolv veckor och ha olika tider för olika veckor.

Du gör denna inställning genom att välja Schemaläggning - Arbetsscheman, välja det aktuella schemat och markera Schemalagd arbetstid vid Typ av arbetsschema. Under informationsikonen vid fältet finns mer information.

I de fall då det är svårt att koppla anställda till ett arbetsschema med regelbundna tider är det bättre att använda arbetsschema med oregelbunden arbetstid. Läs mer i avsnittet Oregelbunden arbetstid.

Om det är svårt att schemalägga arbetstiden på förhand eller när arbetstiden schemaläggs för en kortare period i taget kan man istället använda Schemalägg oregelbunden arbetstid. Läs mer i avsnittet Schemalägg oregelbunden arbetstid.

Relaterade avsnitt

Oregelbunden arbetstid
Schemalägg oregelbunden arbetstid
Skapa eller redigera arbetsschema
Tidssummering

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.