Tidssummering

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör och arbetar i Visma Lön 300/600.

Om du arbetar i Visma Lön Smart gör du alla inställningar för arbetsscheman där. I Visma Lön Anställd kan du bara se vilka inställningar som är gjorda.Läs mer i avsnittet Tidssummering i hjälpen för Visma Lön Smart.

Under Schemaläggning - Arbetsscheman visas en tidssummering av veckoarbetstiden. Summeringen visas även när du skapar ett nytt arbetsschema. Vilka fält som visas under Tidssummering beror på vilka val du gjort för det aktuella schemat.

Schemalagd arbetstid

Följande fält kan visas under Tidssummering när Schemalagd arbetstid är markerat vid Typ av arbetsschema. Läs mer om schemalagd arbetstid i avsnittet Schemalagd arbetstid.

Oregelbunden arbetstid

Följande fält kan visas under Tidssummering när Oregelbunden arbetstid är markerat vid Typ av arbetsschema.

För ett arbetsschema med oregelbunden arbetstid registrerar du ingen exakt arbetstid per dag, utan ett genomsnitt per vecka. Dessa uppgifter anges vid fälten under Genomsnittlig veckoarbetstid. Uppgifterna används för att räkna fram genomsnittlig sysselsättningsgrad, som i sin tur används av Visma Lön för beräkning på vissa lönearter.

Läs mer om oregelbunden arbetstid i avsnittet Oregelbunden arbetstid.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.