Skapa eller redigera arbetsschema

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

Det är viktigt att alla anställda som arbetar regelbundet har ett korrekt arbetsschema eftersom sysselsättningsgrad, arbetstid per månad, arbetstid per år med mera beräknas utifrån det. Du bör därför skapa arbetsscheman för alla varianter av arbetstid som förekommer på ditt företag och sedan koppla till varje anställd som arbetar regelbundet. I filmen Hantera och skapa arbetsscheman i Visma Lön Anställd får du mer information om arbetsscheman.

Observera att ett heltidsschema alltid ska läggas upp (även i de fall då du ska arbeta med deltidsschema) eftersom ett heltidsschema ligger till grund för beräkningen av övertid och mertid. Läs mer i avsnittet Gör inställningar för heltids- och deltidsschema.

För att kunna synkronisera till Visma Lön måste alla arbetsscheman vara kompletta. Arbetsscheman som inte används kan markeras som inaktiva och tas då inte med vid synkroniseringen. Ta bort markeringen vid Aktivt arbetsschema för att göra ett arbetsschema inaktivt.

Gör så här för att skapa eller redigera ett arbetsschema:

  1. Välj Schemaläggning - Arbetsscheman.
  2. Markera det aktuella arbetsschemat om du vill redigera ett arbetsschema, eller klicka på Skapa nytt om du vill skapa ett nytt arbetsschema.

De flesta uppgifter i ett arbetsschema går inte att redigera om arbetsschemat används i en klarmarkerad eller låst period, men det finns vissa undantag. Uppgifter som alltid går att ändra är benämning på arbetsschemat, om arbetsschemat ska vara aktivt eller ej, samt reglerna kring obetalda raster.

  1. Fyll i eller ändra Benämning.

Eftersom ett arbetsschema kan användas till flera anställda så är det bra om arbetsschemats benämning är en beskrivning av dess upplägg, till exempel Heltid 8-17 med obetalda raster.

  1. Välj Typ av arbetsschema. Läs mer om de olika typerna av arbetsschema under informationsikonen och i avsnitten Schemalagd arbetstid och Oregelbunden arbetstid.
  2. Välj Heltid eller Deltid. Läs mer i avsnittet Gör inställningar för heltids- och deltidsschema.

Beroende på om du har valt Schemalagd arbetstid eller Oregelbunden arbetstid som typ av arbetsschema så ändras utseendet i nedre delen av fönstret.

Om arbetsschemat gäller en deltidsanställning visas Genomsnittlig sysselsättningsgrad längst ner på sidan. Under informationsikonen finns information om hur beräkningen bakom ser ut.

När du redigerar arbetsschema har du val för att kopiera och ta bort arbetsschema längst ner på sidan. Observera att det inte går att ta bort arbetsscheman som har överförts till Visma Lön eller som är kopplat till någon anställd.

Det finns även ett val för att koppla anställd till arbetsschema. Läs mer i avsnittet Koppla anställd till arbetsschema.

Relaterade avsnitt

Arbetsscheman
Gör inställningar för heltids- och deltidsschema
Schemalagd arbetstid
Oregelbunden arbetstid
Tidssummering
Koppla anställd till arbetsschema
Hantera och skapa arbetsscheman i Visma Lön Anställd

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.