Oregelbunden arbetstid

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

I vissa fall kan det vara svårt att koppla anställda till ett arbetsschema med regelbundna tider. Det är då bättre att använda sig av ett arbetsschema med oregelbunden arbetstid. Du gör denna inställning under Schemaläggning - Arbetsscheman, välj det aktuella schemat och markera Oregelbunden arbetstid vid Typ av arbetsschema.

Arbetsscheman med oregelbunden arbetstid kan användas för anställda som inte har någon fast arbetstid, exempelvis behovsinkallad personal. Då anger du 0 i fälten under Tidssummering eller lämnar fälten tomma. Den anställde stämplar sedan in och ut och får betalt efter den faktiska arbetstiden. Den anställde kan även registrera avvikelser, som exempelvis frånvaro. Läs mer i avsnittet Registrera tid.

Denna typ av arbetsschema kan också användas när arbetstiden är svår att schemalägga på förhand eller när arbetstiden schemaläggs för en kortare period i taget. I de fallen går det att lägga upp olika arbetsscheman för olika perioder, men nackdelen är att det blir många arbetsscheman och många byten. Då är det smidigare att använda funktionen Schemalägg oregelbunden arbetstid, där den arbetade tiden per dag kan läggas upp efter hand som arbetstiderna blir kända. Läs mer i avsnittet Schemalägg oregelbunden arbetstid.

Relaterade avsnitt

Hantera oregelbunden arbetstid och ej schemalagd tid
Schemalägg oregelbunden arbetstid
Schemalagd arbetstid
Skapa eller redigera arbetsschema
Tidssummering
Registrera tid

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.