Schemalägg oregelbunden arbetstid

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

I de fall när arbetstiden är svår att schemalägga på förhand eller när arbetstiden schemaläggs för en kortare period i taget är det bra att använda funktionen Schemalägg oregelbunden arbetstid. Du kan då lägga upp ett tillfälligt arbetsschema för en anställd med oregelbunden arbetstid, så att den arbetade tiden per dag kan läggas upp efter hand som arbetstiderna blir kända.

Gör så här:

  1. Välj Schemaläggning - Schemalägg oregelbunden arbetstid.

I listan visas anställda med schematypen Oregelbunden arbetstid i den aktuella perioden och framåt i tiden.

  1. Välj den anställde i listan.
  2. Välj vilken vecka som schemaläggningen avser.
  3. Fyll i arbetstiden för respektive dag.
  4. Gör val för lunch och obetalda raster.

När en rad är aktiv visas ikoner för att kopiera, klistra in och tömma rad på information i kolumnen Åtgärder. Om arbetstiden och reglerna för lunchraster och obetalda raster ska vara densamma för flera dagar, skriver du in uppgifterna för en anställd, väljer ikonen Kopiera, markerar nästa anställd och väljer ikonen Klistra in.

  1. Välj Spara alternativt Spara och gå till nästa vecka under pilen vid knappen Spara om du vill lägga upp ett tillfälligt arbetsschema för flera veckor.

Via knappen Gå till kalender når du enkelt den anställdes kalender.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.