Inkoopfacturen registreren

Door met het registreren van inkoopfacturen te beginnen in het venster Inkoopfacturen, heeft u een goed overzicht van de aangeschafte goederen in de afgelopen maand.

  1. Selecteer Inkoop - Inkoopfacturen.
  2. Selecteer Nieuwe inkoopfactuur.
  3. Kies de crediteur voor wie u de factuur wilt registreren.

Als u een nieuwe crediteur wilt toevoegen, kunt u dat met Nieuwe crediteur doen. Om een bestaande crediteur in dit venster te bewerken, klikt u op de naam van de crediteur of markeert u de crediteur en kiest u Bewerk.

  1. Voer de factuurgegevens in.
  1. Geef, als u daarmee werkt, de projecten of kostenplaatsen aan waarop het document moet worden geboekt.
  2. Kies Bewaar als concept of Boek wanneer u klaar bent. Als u gebruikmaakt van de functie voor het goedkeuren van inkoopfacturen, dan kunt u ook Verzend ter goedkeuring kiezen.

Als u een inkoopfactuur van een EU-land ontvangt, is het belangrijk dat u de te vorderen en af te dragen btw aangeeft overeenkomstig de voorschriften van de Belastingdienst. De factuur die u ontvangt, moet btw-vrij zijn, maar met het oog op een juiste btw-aangifte moet u de te vorderen en af te dragen btw registreren wanneer u de factuur invoert. Wend u tot de Belastingdienst voor meer informatie. Als u wilt zien hoe het bedrag wordt geboekt in euro's, dan klikt u op Toon boekingen in EUR.

Verwante onderwerpen

Creditfacturen van crediteuren registreren
Foto's koppelen
Inkoopfactuur verdelen
Werken met sneltoetsen

Zoekwoord: uitgaven, kosten, inkoopfactuur, crediteurenrekeningen, factuur boeken, aanschaf registreren