Creditfactuur

Als u een onjuiste verkoopfactuur heeft aangemaakt en deze wilt verwijderen, dan kunt u de factuur crediteren of Annuleer factuur als actie kiezen. Deze opdracht draait de gehele factuur terug en kan alleen voor niet-betaalde facturen worden gebruikt. U leest meer over het annuleren van facturen in Verkoopfacturen annuleren.

Om een creditfactuur aan te maken begint u altijd vanuit een factuur die u eerder heeft aangemaakt. U kunt artikelen en regels verwijderen of de bedragen wijzigen, maar het totaal mag nooit meer zijn dan het totaal van de oorspronkelijke factuur.

Als u de factuur heeft aangemaakt op basis van een verkooporder, dan staat op de creditfactuur de link naar de oorspronkelijke verkooporder.

  1. Selecteer Verkoop - Verkoopfacturen.
  2. Selecteer de factuur die u wilt crediteren.
  3. Selecteer Acties - Creditfactuur.

Er wordt dan een creditfactuur met dezelfde debiteur- en artikelgegevens geopend als die op de debetfactuur. Als de gehele factuur moet worden gecrediteerd, dan hoeft u alleen maar de manier te selecteren waarop u de creditfactuur wilt bewaren.

Als u de factuur gedeeltelijk wilt crediteren, dan doet u dat door per artikelregel het aantal of de prijs te wijzigen. Corrigeert u de aantallen, dan moet er vóór het aantal artikelen een minteken staan. Van artikelregels die u helemaal niet wilt crediteren, stelt u het aantal in op nul. U kunt deze regels ook verwijderen.

  1. Wanneer u klaar bent met de factuur, voert u een van de volgende acties uit:
Boek en verzend per email De factuur wordt automatisch verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven voor de debiteur in het debiteurbestand. De factuur wordt bewaard onder Openstaand.
Boek en maak aan pdf De factuur wordt bewaard als pdf en kan worden afgedrukt.
Boek en verzend e-invoice De factuur wordt als e-invoice naar de debiteur verzonden.
Bewaar als concept De factuur wordt niet geboekt en wordt bewaard onder Concept.

De oorspronkelijke onjuiste factuur en de creditfactuur heffen elkaar op in de boekhouding. Daarnaast moeten zij met elkaar worden verrekend om ervoor te zorgen dat de saldi van de facturen niet voorkomen op het tabblad Openstaande verkoopfacturen. U leest meer hierover bij "Verkoopfactuur - verrekenen met creditfactuur" in Inkomende betalingen handmatig afstemmen. Daar vindt u ook meer informatie over het verwerken van verkoopfacturen die bij de betaling zijn afgerond.

Met de voorraadmodule werken

Als u een creditfactuur verzendt waarop voorraadartikelen staan, dan wordt u gevraagd of de voorraadartikelen weer aan de voorraad moeten worden toegevoegd. Als u de artikelen weer aan de voorraad toevoegt, dan worden er inkomende artikelen aangemaakt. Visma eAccounting Standaard houdt de gegevens van elk artikel bij en voegt de artikelen weer met de oorspronkelijke inkoopprijs en verzendkosten aan de voorraad toe.

Wilt u de artikelen niet weer aan de voorraad toevoegen, dan maakt het programma voor het betreffende artikel automatisch een inkomend artikel aan en onmiddellijk daarna een uitgaand artikel. De reden hiervoor is het verkrijgen van correcte verkoopstatistieken.

Verwante onderwerpen

Verkoopfactuur aanmaken
Inkomende betalingen handmatig afstemmen
Verkoopfacturen annuleren

Zoekwoorden: factuur verwijderen, factuur wijzigen, factuur gedeeltelijk crediteren, creditfactuur