Artikelgegevens importeren of exporteren

U kunt uw artikelgegevens met de export- en importfunctionaliteit in Visma eAccounting Standaard op een efficiënte en gemakkelijke manier actualiseren. Om de artikelgegevens in het programma te kunnen importeren moet het bestand als een kommagescheiden csv-bestand zijn aangemaakt. U leest hieronder meer over het bewaren van gegevens in csv-indeling.

Wanneer u een csv-bestand in Visma eAccounting Standaard importeert, is het voor een geslaagde import belangrijk dat elke kolom de juiste header heeft, in de juiste volgorde staat, de juiste codering gebruikt en waarden bevat in de verplichte velden. De kolomheader vertegenwoordigt de velden die u aantreft wanneer u een nieuw artikel aanmaakt in Visma eAccounting Standaard. Zie de veldtoelichtingen hieronder voor meer informatie over de verschillende velden in het bestand. Een gemakkelijke manier om een bestand met de correcte headers en de juiste indeling aan te maken, is het exporteren van de gegevens van een artikel, zodat u die als sjabloon kunt gebruiken voor het importbestand. U leest hieronder meer over het maken van een correct csv-bestand.

Artikelen toevoegen of wijzigen

Om uw artikelgegevens te wijzigen exporteert u een csv-bestand (Excel), waarna u de artikelgegevens bijwerkt en dit bestand vervolgens weer in het programma importeert. Houd er rekening mee dat wanneer een waarde uniek is (bijvoorbeeld een artikelnummer) en u deze in het csv-bestand wijzigt, deze niet in het programma zal worden gewijzigd. Als u een unieke waarde wijzigt, zal het programma, wanneer u het bestand importeert, een nieuw artikel toevoegen en het oorspronkelijke artikel ongewijzigd laten.

Artikelen verwijderen

Het is niet mogelijk om artikelen door middel van exporteren en importeren uit de artikelgegevens te verwijderen. Regels die uit een geëxporteerd bestand worden verwijderd, zijn na het importeren van dit bestand in Visma eAccounting Standaard nog steeds aanwezig in Visma eAccounting Standaard. Als u een artikel wilt verwijderen, moet u dat in Visma eAccounting Standaard doen.

Standaardwaarde

Er zijn velden die niet verplicht zijn, maar die een standaardwaarde bevatten, bijvoorbeeld het veld Eenheid. Als u regels aan een csv-bestand toevoegt, maar daar geen waarde in zet voordat u het bestand in Visma eAccounting Standaard importeert, zal het programma er voor u de standaardwaarde in zetten.

Verwante onderwerpen

Gegevens importeren of exporteren
Debiteurgegevens importeren of exporteren

Crediteurgegevens importeren of exporteren

Searchword: meerdere gegevens updaten