Debiteurgegevens importeren of exporteren

U kunt uw debiteurenbestand met de export- en importfunctionaliteit in Visma eAccounting Standaard op een efficiënte en gemakkelijke manier actualiseren. Om het debiteurenbestand te kunnen importeren in het programma, moet het bestand zijn aangemaakt als een kommagescheiden csv-bestand. U leest hieronder meer over het bewaren van gegevens in csv-indeling.

Wanneer u een csv-bestand in Visma eAccounting Standaard importeert, is het voor een geslaagde import belangrijk dat elke kolom de juiste header heeft, in de juiste volgorde staat, de juiste codering gebruikt en waarden bevat in de verplichte velden. De kolomheader vertegenwoordigt de velden die u in Visma eAccounting Standaard aantreft wanneer u een nieuwe debiteur aanmaakt. Zie de veldtoelichtingen hieronder voor meer informatie over de verschillende velden in het bestand. Een gemakkelijke manier om een bestand aan te maken met de correcte headers en de juiste indeling is het exporteren van een debiteurenbestand zodat u dat als sjabloon kunt gebruiken voor het importbestand. U leest hieronder meer over het maken van een correct csv-bestand.

Debiteuren toevoegen of wijzigen

Om uw debiteurenbestand bij te werken exporteert u een csv-bestand (Excel), werkt het debiteurenbestand bij en importeert het bestand vervolgens weer in het programma. Houd er rekening mee dat wanneer een waarde uniek is (bijvoorbeeld een debiteurnummer) en u deze in het csv-bestand wijzigt, deze niet in het programma zal worden gewijzigd. Als u een unieke waarde wijzigt, zal het programma, wanneer u het bestand importeert, een nieuw debiteurnummer toevoegen en het oorspronkelijke debiteurnummer ongewijzigd laten.

Debiteuren verwijderen

Het is niet mogelijk om met exporteren en importeren debiteuren uit een debiteurenbestand te verwijderen. Regels die uit een geëxporteerd bestand worden verwijderd, zijn na het importeren van dit bestand in Visma eAccounting Standaard nog steeds aanwezig in Visma eAccounting Standaard. Als u een debiteur wilt verwijderen, dan moet u dat in Visma eAccounting Standaard doen.

Standaardwaarde

Er zijn velden die niet verplicht zijn, maar desondanks een standaardwaarde bevatten. Als u regels aan een csv-bestand toevoegt, maar daar geen waarde in zet voordat u het bestand in Visma eAccounting Standaard importeert, zal het programma er voor u de standaardwaarde in zetten.

Verwante onderwerpen

Gegevens importeren of exporteren
Artikelgegevens importeren of exporteren
Crediteurgegevens importeren of exporteren
Rekeningschema importeren of exporteren

Searchword: meerdere gegevens updaten