Crediteurgegevens importeren of exporteren

U kunt uw crediteurengegevens met de export- en importfunctionaliteit van Visma eAccounting Standaard op een efficiënte en gemakkelijke manier actualiseren. Om de crediteurengegevens in het programma te kunnen importeren, moet het bestand als een kommagescheiden csv-bestand zijn aangemaakt. U leest hieronder meer over het bewaren van gegevens in csv-indeling.

Wanneer u een csv-bestand in Visma eAccounting Standaard importeert, is het voor een geslaagde import belangrijk dat elke kolom de juiste header heeft, in de juiste volgorde staat, de juiste codering gebruikt en waarden bevat in de verplichte velden. De kolomheader vertegenwoordigt de velden die u in Visma eAccounting Standaard aantreft wanneer u een nieuwe crediteur aanmaakt. Zie de veldtoelichtingen hieronder voor meer informatie. Een gemakkelijke manier om een bestand met de correcte headers en de juiste indeling aan te maken, is het exporteren van de gegevens van een crediteur, zodat u die als sjabloon kunt gebruiken voor het importbestand. U leest hieronder meer over het maken van een correct csv-bestand.

Crediteurengegevens toevoegen of wijzigen

Om uw crediteurengegevens te wijzigen exporteert u een csv-bestand (Excel), waarna u de crediteurengegevens bijwerkt en dit bestand vervolgens weer in het programma importeert. Houd er rekening mee dat wanneer een waarde uniek is (bijvoorbeeld een crediteurnummer) en u deze in het csv-bestand wijzigt, deze niet in het programma zal worden gewijzigd. Als u een unieke waarde wijzigt, zal het programma, wanneer u het bestand importeert, een nieuw crediteurnummer toevoegen en het oorspronkelijke crediteurnummer ongewijzigd laten.

Crediteuren verwijderen

Het is niet mogelijk om crediteuren door middel van exporteren en importeren uit de crediteurengegevens te verwijderen. Regels die uit een geëxporteerd bestand worden verwijderd, zijn na het importeren van dit bestand in Visma eAccounting Standaard nog steeds aanwezig in Visma eAccounting Standaard.

Standaardwaarde

Wanneer u crediteuren toevoegt, zijn er velden die niet verplicht zijn, maar die een standaardwaarde bevatten, bijvoorbeeld Betalingsvoorwaarden. Als u regels aan een csv-bestand toevoegt, maar daar geen waarde in zet voordat u het bestand in Visma eAccounting Standaard importeert, zal het programma er voor u de standaardwaarde in zetten.

Verwante onderwerpen

Gegevens importeren of exporteren (csv-bestand)
Artikelgegevens importeren of exporteren
Debiteurgegevens importeren of exporteren
Rekeningschema importeren of exporteren

Searchword: meerdere gegevens updaten