Aktivera Visma Advisor Period & År från Visma Advisor

Via Visma Advisor kan du aktivera tjänsten Visma Advisor Period & År för dina kunder.

Om du arbetar med Smarta Byrån, läs istället hur du aktiverar Visma Advisor Period & År i Aktivera Visma Advisor Periodavslut och Visma Advisor Årsavslut via Visma Advisor.

Visma Advisor Period & År är en webbaserad tjänst för redovisningsbyråer, som hjälper dig att öka effektiviteten och lönsamheten genom att fördela och jämna ut arbetsbelastningen. Automatiserade kontroller i arbetet med löpande avstämningar under året hjälper dig att uppnå högre kvalitet i den finansiella rapporteringen för dina kunder. Här kan du läsa mer om fördelarna med att arbeta med Visma Advisor Period & År.

Du kan också aktivera Visma Advisor Period & År för privatpersoner. Du kan läsa om varje variant under Kunder - Samarbeten.

För att kunna aktivera tjänsten måste du först ha ett uppdrag kopplat till kunden i Visma Advisor.

Om du vill använda Visma Advisor Period & År för eget bruk för din byrå fyller du i detta formulär. När du fyllt i och skickat in formuläret kontaktar vi dig för att aktivera tjänsten. När du sedan loggar in på vismaspcs.se och Mina tjänster kommer ikonen för Visma Advisor Period & År att visas och du kan nu börja arbeta i programmet.

Relaterade avsnitt

Samarbeta med dina kunder via Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma eEkonomi från Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma Ekonomiöversikt från Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma Scanner från Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma Min Lön/Visma Lön Anställd/ från Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma eEkonomi Fakturering till Visma Administration
Avsluta samarbete för en tjänst
Avsluta samarbete

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.