Medarbeidere

Generelt

Medarbeidere er alle ansatte i det firmaet/klienten du er pålogget. Skifter du firma, endres også lista over medarbeidere.

 

Når du har valgt en medarbeider får du en bildevelger til venstre hvor du kan vedlikeholde diverse opplysninger knyttet til valgt medarbeider, for eksempel Kategorier.

 

Dersom en medarbeider har sluttet, kan denne settes til ikke aktiv dersom man har behov for at denne blir liggende på grunn av rapporteringshensyn.

 

Har du integrert Ressursplanlegging, kan du knytte den ansatte til et arbeidstidsmønster og deretter legge opp et timebudsjett pr. medarbeider. Sammen med registrering av tid i kalenderen vil dette gi en god oversikt over planlagt og faktisk tidsregistrering.

Se også

Forbindelser

Timekontroll

 

 

Meny

Medarbeideroversikten

Dersom du går til Hjem (firmanavn) | Forbindelser | Medarbeidere på klienten, får du opp fanen Medarbeider i båndet øverst i bildet:

 

Når du står i søkebildet for medarbeidere, vil fanen vise kommandoer som gjelder på tvers av alle medarbeiderne, mens har du foretatt utvalg eller søkt frem medarbeidere får du også frem kommandoer som gjelder for valgte eller markerte medarbeidere i listen. Bildet over og beskrivelsene under viser alle kommandoene.

 

 

Medarbeider

Når du åpner en medarbeideren får du denne menyen:

 

 

 

Ny medarbeider

For å opprette ny forbindelse, velger du firma/klient, og deretter fanen Ny i båndet øverst i bildet. I gruppen Forbindelse, trykker du på knappen Annen forbindelse:

 

Skriv navnet på forbindelsen og velg om denne skal være bruker i systemet eller ikke:

 

Du kan også opprette ny medarbeider ved å klikke på Ny under gruppen Redigering i fanen Medarbeider i båndet.

 

Klikk OK for å opprette medarbeideren.

 

 

Bildevelger

I bildevelgeren til venstre i detaljbildet kan du vedlikeholde medarbeideren.

 

Egenskaper

 • Detaljer
  Her finner du generelle egenskaper, slik som navn, lokalitet, adresser, og lignende.
 • Arbeidsforhold
  Her kan du legge inn opplysninger om start- og sluttdato, stillingsandel (%) samt type stilling.
 • Kategorier
  Med kategorier kan du gruppere forbindelsene etter ønske, for eksempel per fylke. Det er mulig å legge til flere kategorier. Nye kategorier kan legges til i bildet over tilgjengelige kategorier, ved å klikke på Endre-knappen øverst i bildet.

 

Sammendrag

 • Sammendrag
  Viser en liten og kort oversikt over de mest relevante egenskapene.

 

Planlegging

 • Avtaler
  Her vises en oversikt over alle avtaler i kalenderen/kalenderelementer som gjelder medarbeideren. I kundebildet vil du også se alle oppgaver knyttet til kunden, uavhengig av hvem som er ansvarlig eller utfører.
 • Oppgaver
  Her ser du alle oppgaver som gjelder denne medarbeideren. I fanen for oppgaver i kundebildet ser du alle oppgaver og oppdrag knyttet til kunden, uavhengig av hvem som er ansvarlig eller utfører.
 • Tilgjengelighet
  Her ser du medarbeiderens tilgjengelige tid i dag dersom du har rettigheter til dette. Tilgjengelighet viser dagens dato fra medarbeiderens kalender.
 • Oppgavekontroll
  En oversikt over hvilke oppgaver knyttet til et oppdrag som er registrert og en kontroll på at oppgavene er utført.

 

Dokumenter

 • Dokumenter
  Her kan du legge til ulike dokumenter som gjelder forbindelsen.
 • Arbeidsdokumenter
  Et arbeidsdokument er et dokument som fremdeles er under arbeid. Det er ennå ikke klargjort for "arkivering". Det er gjerne her du oppretter dokumenter, og disse blir "arkivert" under Dokumenter når disse er ferdig behandlet.
 • E-post
  Viser en oversikt over all e-post som er sendt i forbindelse med medarbeideren. Det er mulig å opprette ny e-post og sende denne fra bildet.
 • Notater
  Her kan du legge til notater som gjelder forbindelsen.
 • Fullmakter
  Alle fullmakter knyttet til medarbeideren. Det er viktig å sikre at regnskapsbyrået ivaretar kundens fullmaktsavhengige interesser og alltid handler etter skriftlig fullmakt.

 

Salg

 • Ordregrunnlag
  Bildet viser en oversikt over medarbeiderens ordregrunnlag. Du finner også ordregrunnlagene i ordregrunnlagsbildet.
 • Tilbud
  Her ser du de tilbudene hvor medarbeideren står oppført som selger. Alle tilbud vil også vises i tilbudsbildet hvor du kan jobbe mer med disse.
 • Ordre
  Her ser du de ordrene hvor medarbeideren står gjelder medarbeideren. Alle ordre vil også vises i ordrebildet hvor du kan jobbe mer med disse.
 • Faktura
  Oversikten viser alle fakturaer som angår medarbeideren. Når en ordre er fakturert og har lagt seg under denne fanen, har den fått fakturanummer og kan ikke endres. Eventuelle feil må i så fall korrigeres med kreditnota og eventuell ny faktura.

 

 

Egenskaper

Alle aktuelle felt i bildet kan gjøres synlige i de enkelte listene ved hjelp av Feltvelgeren.