Kunder

Generelt

Når du har valgt en kunde får du en bildevelger til venstre hvor du kan vedlikeholde diverse opplysninger knyttet til valgt kunde, for eksempel Kontaktpersoner og Kategorier.

 

Dersom du har tilgang til Ordregrunnlag, kan du generere ordrer direkte. Du kan på samme måte lage ordre og/eller tilbud.

 

I listevisningen over kunder har du en kolonne med flagg. Når du er inne på detaljbildet for en kunde og setter Nei i feltet Kredittverdig, vil dette vises som et rødt flagg i listen.

Se også

Forbindelser

Importere kunder

 

 

Meny

Kundeoversikten

Dersom du går til Hjem (firmanavn) | Forbindelser | Kunder på klienten, får du opp fanen Kunde i båndet øverst i bildet:

 

Når du står i søkebildet for kunder, vil fanen vise kommandoer som gjelder på tvers av alle kundene, mens har du foretatt utvalg eller søkt frem kunder får du også frem kommandoer som gjelder for valgte eller markerte kunder i listen. Bildet over og beskrivelsene under viser alle kommandoene.

 

 

Kunde

Når du åpner en kunde får du denne menyen:

 

 

 

Ny kunde

For å opprette ny kunde, velger du firma/klient, og deretter fanen Ny i båndet øverst i bildet. I gruppen Forbindelse, trykker du på knappen Kunde:

 

Du kan også opprette nytt tilbud fra fanen Ny i båndet.

 

Skriv navnet på kunden, eller start på navnet og trykk på knappen for opplag mot Visma Bizweb:

 

Fyll eventuelt ut organisasjonsnummer, og velg om dette er en organisasjon eller person.

 

Klikk OK for å opprette kunden.

 

 

Bildevelger

I bildevelgeren til venstre i detaljbildet kan du vedlikeholde kunden.

 

Egenskaper

 • Detaljer
  Her finner du generelle egenskaper, slik som navn, lokalitet, adresser, og lignende.
 • Egenskaper
  Her finner du flere egenskaper, slik som informasjon om økonomi, fakturering, med videre.
 • Kategorier
  Med kategorier kan du gruppere forbindelsene etter ønske, for eksempel per fylke. Det er mulig å legge til flere kategorier. Nye kategorier kan legges til i bildet over tilgjengelige kategorier, ved å klikke på Endre knappen øverst i bildet.

 

Sammendrag

 • Sammendrag
  Viser en liten og kort oversikt over de mest relevante egenskapene.
 • Aktivitetslogg
  Viser en logg over hvilke aktiviteter som er utført på kunden.

 

Planlegging

 • Avtaler
  Her vises en oversikt over alle avtaler i kalenderen/kalenderelementer som gjelder kunden. I kundebildet vil du også se alle oppgaver knyttet til kunden, uavhengig av hvem som er ansvarlig eller utfører.
 • Oppgaver
  Her ser du alle oppgaver som gjelder denne kunden. I fanen for oppgaver i Kundebildet ser du alle oppgaver og oppdrag knyttet til kunden, uavhengig av hvem som er ansvarlig eller utfører.
 • Oppdrag
  Her har du en oversikt over alle oppdrag som gjelder denne kunden. I fanen for oppdrag i Kundebildet ser du alle oppgaver og oppdrag knyttet til kunden, uavhengig av hvem som er ansvarlig eller utfører.
 • Oppgavekontroll
  En oversikt over hvilke oppgaver knyttet til et oppdrag som er registrert og en kontroll på at oppgavene er utført.
 • Prosesser
  En oversikt over kundens prosesser. Du kan også her opprette nye prosesser og endre eksisterende. Dette valget vises kun for kunder på byrået som er knyttet opp mot en klient.

 

Forbindelser

 • Kontaktpersoner
  Liste over kontaktpersoner hos forbindelsen.
 • Egne forbindelser
  For å få frem egne forbindelser for et firma må du først åpne firmaet fra listen. Egne forbindelser er egne medarbeidere som har en rolle mot valgte firma. Egne forbindelser er medarbeidere i valgte klient.
 • Andre forbindelser
  Dette er forbindelser som tilhører kunden og som ikke er kundens egne forbindelser. Det kan for eksempel være kundens revisor, bankforbindelse osv. På samme måte som fra bildet Egne forbindelser kan du lage nye, endre og slette eksisterende. Ønsker du å se kontaktpersoner, kategorier og arbeidsdokumenter som er knyttet til den enkelte forbindelse må du gå til bildet Andre forbindelser.

 

Dokumenter

 • Dokumenter
  Her kan du legge til ulike dokumenter som gjelder forbindelsen.
 • Arbeidsdokumenter
  Et arbeidsdokument er et dokument som fremdeles er under arbeid. Det er ennå ikke klargjort for "arkivering". Det er gjerne her du oppretter dokumenter, og disse blir "arkivert" under Dokumenter når disse er ferdig behandlet.
 • E-post
  Viser en oversikt over all e-post som er sendt i forbindelse med medarbeideren. Det er mulig å opprette ny e-post og sende denne fra bildet.
 • Notater
  Her kan du legge til notater som gjelder forbindelsen.
 • Fullmakter
  Alle fullmakter knyttet til kunden. Det er viktig å sikre at regnskapsbyrået ivaretar kundens fullmaktsavhengige interesser og alltid handler etter skriftlig fullmakt.
 • Eksterne dokumenter
  Du kan sette opp mappestrukturer for hvor du lagrer dokumenter på disken som gjelder kunden. Du vil da i bildet få vist samme mappestruktur og kan åpne dokumentene fra bildet.

  NB! Valget er kun synlig dersom kunden er koblet mot en klient.

 • Avstemminger
  Avstemminger fra for eksempel Visma Finale Avstemming.
 • KS Komplett
  KS Komplett er et verktøy/veiledere utviklet av Regnskap Norge for å hjelpe regnskapsbyrået til å kvalitetssikre kontordriften og oppdragsutførelsen, og inneholder forslag til interne rutiner og en rekke hjelpemidler og maler. Her kan du starte opp nye veiledere og laste ned ferdige dokumenter fra fullførte veiledere.

 

Salg

 • Ordregrunnlag
  Bildet viser en oversikt over kundens ordregrunnlag. Du finner også ordregrunnlagene i bildet Ordregrunnlag.
 • Tilbud
  Her ser du de tilbudene som gjelder kunden. Alle tilbud vil også vises under bildet Tilbud hvor du kan jobbe mer med disse.
 • Ordre
  Her ser du de ordrene som gjelder kunden. Alle ordre vil også vises under bildet Ordre hvor du kan jobbe mer med disse.
 • Fakturaer
  Oversikten viser alle fakturaer som angår kunden. Når en ordre er fakturert og har lagt seg under denne fanen, har den fått fakturanummer og kan ikke endres. Eventuelle feil må i så fall korrigeres med kreditnota og eventuell ny faktura.
 • Fakturaavtaler
  Her registrerer du alle fakturaavtaler som gjelder kunden.
 • Prisvarianter
  Du kan bygge opp ulike prisvarianter som gjelder kunden.

 

 

Egenskaper

Alle aktuelle felt i bildet kan gjøres synlige i de enkelte listene ved hjelp av Feltvelgeren.